Μνημείο σφαγιασθέντων κατα τον Β.Παγκόσμιο Πολεμο από τούς Γερμανούς Κρήτη 1944

E-mail Print PDF
crete